Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

Urmare evaluarii nevoilor socio-medicale identificate la nivelul comunitatii sectorului 1 a luat fiinta Complexul Multifunctional Caraiman, institutie care isi propune sa furnizeze un ansamblu de activitati si servicii de asistenta sociala si sanatate, in scopul mentinerii beneficiarilor in propriul mediu de viata prin prevenirea marginalizarii sociale.

Beneficiară a serviciilor şi activităţilor de asistenţă socială şi medicală comunitară este comunitatea Sectorului 1 Bucuresti.

Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situaţii:

  • nivel economic sub pragul de sărăcie;
  • şomaj;
  • nivel educaţional scăzut;
  • diferite dizabilităţi, boli cronice;
  • boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paleative,
  • graviditate;
  • vârsta a treia;
  • vârsta sub 5 ani;
  • fac parte din familii monoparentale;
  • alte situaţii aflate în evidenţa serviciilor de asistenţă socială.

 

Misiunea strategica a Complexului Multifunctional Caraiman este dezvoltarea unui sistem functional de servicii socio-medicale la nivelul Sectorului 1 care să aibă ca scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea si combaterea riscului de excluziune socială determinat de imbolnavire, creșterea calității vieții si promovarea incluziunii sociale a acestora prin abordarea pro activa a sanatatii si acordarea de servicii medicale si sociale.