Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

Servicii oferite

Categorie: Cabinet Psihologic

Cabinet psihologic

 • Testare şi evaluare psihologica în domeniul psihologiei muncii şi organizaţională;
 • Testare şi evaluare psihologica în domeniul psihologiei transporturilor;
 • Testare si evaluare psihologica în domeniul securităţii naţionale;
 • Psihodiagnostic şi intervenţie clinică;
 • Psihoterapie;
 • Consiliere de familie şi de cuplu;
 • Investigaţii psihologice în procesul de selecţie şi recrutare personal;
 • Testări şi evaluări psihologice periodice;
 • Evaluări psihologice la cererea instituţiei.

Beneficiari

Categorie: Cabinet Psihologic

Beneficiari

 • Persoane fara venit
 • Persoanele adulte şi copii fără adăpost la momentul preluării din stradă;
 • Persoane care au vârsta legală de pensionare conform Legii 19/2000;
 • Persoane cu handicap;
 • Persoane instituţionalizate în cadrul centrelor rezidenţiale existente în cadrul DGASPC Sector 1;
 • Copii cu vârsta sub 18 ani
 • Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ acreditat;
 • Persoane aflate în şomaj;
 • Beneficiari ai legilor speciale;
 • Persoane beneficiare de venit minim garantat;
 • Alte cazuri aflate în evidenţa serviciilor de asistenţa socială pe bază de referire scrisă din partea DGASPC S 1 (persoane fără identitate identificate pe raza sectorului 1, etc);

In toate cazurile menţionate mai sus este obligatoriu ca domiciliul legal al persoanei să fie pe raza sectorului 1 Bucureşti.

Acte Necesare

Categorie: Cabinet Psihologic

Acte necesare

 • Cerere tip
 • copie acte de identitate
 • copie certificate de handicap
 • copie talon de pensie
 • copie adeverinţă salariat
 • adresă de referire a cazului din partea DGASPC S1
 • adeverinţă eliberată de către DGASPC S 1 care atestă calitatea de persoană instituţionalizată.
 • Adeverinta de venit de la ANAF pentru persoanele fara venit