Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

Centru de recuperare medicală

Servicii

 • Consultații și recomandări medicale de specialitate;           
 • Recuperare medicală de specialitate, cum ar fi: fizioterapie, kinetoterapie și reabilitare funcțională;

Beneficiari (conform HCL Sector 1 nr. 342/30.10.2018)

 • Pensionari, persoane cu handicap;
 • Persoane instituționalizate în centrele rezidențiale existente în cadrul DGASPC Sector 1
 •  Copii cu vârsta sub 18 ani (la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);
 • Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățătmânt acreditat;
 • Persoane aflate în șomaj;
 • Persoane beneficiare de venit minim garantat (VMG);
 • Alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din sectorul 1;
 •  Orice persoana cu domiciliul legal in sectorul 1 Bucuresti poate beneficia de o consultatie de specialitate anual, in limita resurselor existente.

Acte Necesare

a. act de identitate, BI/CI/C.I.P (copie)

b. copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj, certificat de handicap, adeverință sau carnet de elev/student vizat pe anul în curs, adeverință eliberată de DGASPC-S1 care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat (VMG)/persoană instituționalizată, adresă de referire a cazului social de către DGASPC-S1)

c. alte documente la solicitarea medicului curant din care să rezulte:

 • afectiunile de care suferă și tratamentele în curs;
 • necesitatea efectuării unor proceduri de recuperare medicală,
 • că nu este in evidență cu afecțiuni neoplazice;
 • că nu are afecțiuni cardiace  care să contraindice efectuarea de recuperare medicală;
 • că nu are afecțiuni dermatologice etc.

Dosarul poate fi adus personal sau trimis prin poștă/fax la Complexul Multifuncțional Caraiman-Centru de Recuperare Medicală, Str. Caraiman nr.33ª, Sector 1, Bucureşti, fax: 021 795 06 79.

În cel mai scurt timp, beneficiarul va fi contactat  telefonic pentru  programare.

IMPORTANT:

Ø  ESTE OBLIGATORIU CA DOMICILIUL LEGAL AL PERSOANEI SĂ FIE PE RAZA SECTORULUI 1 BUCUREȘTI.

Ø  SE ASIGURĂ TRANSPORTUL BENEFICIARILOR NEDEPLASABILI ȘI/SAU GREU DEPLASABILI (cadru de mers, cârjă, fotoliu rulant etc.).a. act de identitate, BI/CI/C.I.P (copie)