Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

CENTRUL DE ZI ALZHEIMER (CZA)

Reprezintă un demers efectuat în scopul reabilitării beneficiarilor – pe criterii medico-psiho-sociale, a obținerii și menţinerii autonomiei funcţionale a persoanelor diagnosticate cu boala Alzheimer sau cu alte tulburări neurodegenerative.

Servicii GRATUITE acordate beneficiarilor CZA:

 

a)      evaluare complexă (medico-psiho-socială) a nevoilor beneficiarilor/situaţiei de dificultate în care aceştia se află, în concordanţă cu scopul/funcţiile centrului, activităţile derulate/serviciile acordate.

b)      supraveghere pe timp de zi, de luni până vineri, în intervalul orar 8:00-18:00

c)      activități de asistenta medicală primară, realizate de personal de specialitate, care constau în:

 • sprijin pentru administrarea medicamentației, în limita competenței, pe baza recomandărilor medicului de familie/specialist;
 • servicii medicale furnizate de medici specialiști din cadrul CM Caraiman (geriatrie, medicină generală, psihiatrie, cardiologie, oftalmologie, ORL, obstretico-ginecologie, dermatologie, urologie, radiologie/imagistică medicală, recuperare medicală, oncologie medicală etc.);
 • sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior / exterior;
 • sprijin pentru comunicare, altele.

d)      servicii de consiliere psiho-socială pentru familiile/îngrijitorii formali/informali ai persoanelor diagnosticate cu boala Alzheimer sau cu alte tulburări neurodegenerative, în vederea îmbunătățirii calității vieții acestei categorii de persoane vulnerabile social și prevenirii institutionalizării/ marginalizării lor sociale (explicarea manifestărilor clinice/evoluţiei bolii, modalităţi de abordare a vârstnicului în diferite situaţii etc.).

e)      alte servicii de suport: prepararea și servirea mesei (2 mese principale și 2 gustări (după caz) pentru beneficiarii care participă la activități care durează minim 4 ore/zi., acordate la intervale echilibrate, variate de la o zi la alta, ținându-se cont, pe cât posibil, de preferințe) cât și asigurarea meniurilor speciale pentru diferite afecțiuni (HTA, diabet zaharat etc); servicii de igienă personală (baie generală/parțială, toaletă personală, spălatul hainelor/rufelor/obiectelor de uz personal, sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălțat/descălțat, igiena eliminărilor etc.) pentru beneficiarii cu afecțiuni de continență (urinară, fecală, mixtă) sau cu patologie neurologică/neuropsihică, ce pot necesita toaletare personală în caz de nevoie.

Modalitatea de acordare a serviciilor socio-psiho-medicale se va realiza de către personalul de specialitate din cadrul CZA în funcție de necesitătile individuale ale beneficiarului.

Acte Necesare

Admiterea în Centrul de Zi pentru persoane diagnosticate cu boala Alzheimer sau cu alte tulburări neurodegenerative, se realizează pe bază de dosar socio-psiho-medical.

Pentru depunerea dosarului de admitere este nevoie de:

 • cererea de solicitare a serviciilor;
 • act de identitate, în original și copie al solicitantului de servicii (BI/CI/CIP);
 • act de identitate, în original și copie al reprezentantului legal (tutore/curator);
 • act de stare civilă (copie);
 •  scrisoare medicală sau alt document medical care să ateste diagnosticul stabilit de medicul specialist (cu boală Alzheimer sau cu alte tulburări neurodegenerative) stadiu ușor sau moderat;
 • copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, după caz;
 •  bilet de externare din spital/analize medicale recente (după caz) copie;
 •  fişă evaluare stare de sănătate completată de către medicul de familie în care se specifică obligatoriu schema de tratament prescrisă (original);
 • aviz psihiatric – în care se consemnează că solicitantul nu prezintă tulburări comportamentale agresive ( după caz);
 • ultimul talon de pensie sau adeverință de venit;
 • alte documente, la solicitarea personalului de specialitate al CZA/medicului curant.

Beneficiarii serviciilor Centrului de Zi Alzheimer (CZA):

 •  persoane vârstnice/persoane adulte, cu domiciliul legal în  Sectorul 1 București, diagnosticate  cu  boală Alzheimer sau cu alte tulburări neurodegenerative, care prezintă deficiențe cognitive ușoare sau moderate (stadiul 3-5), pentru care nu se recomandă supraveghere permanentă în sistem instituţionalizat, care necesită supraveghere şi asistenţă pe timp de zi.
 • în general, vârstnicii diagnosticaţi cu Demenţă în boala  Alzheimer (persoane care şi-au pierdut autonomia socială, dar au control sfincterian şi nu prezintă tulburări severe de comportament-agresivitate).

Durata maximă de asigurare a serviciilor în CZA este de 45 de zile lucrătoare/an.

CZA are capacitate maximă de 12 locuri (CZA este organizat și funcționează în aceeași locație cu Centrul de Recuperare Medicală -CRM).

CZA se adresează exclusiv categoriilor de beneficiari ale căror nevoi pot fi soluționate prin activitățile/serviciile oferite.