Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

Medicină Generală

Servicii

  • Examen clinic;
  • Ekg;
  • Tensiune arterială;
  • Eliberare rețete necompensate;
  • Acordare de prim ajutor;
  • Punct de prim ajutor pentru caniculă;
  • Trimitere către medici specialiști.

Beneficiarii

- persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existente în cadrul DGASPC Sector 1;

- persoane cu handicap;
- alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din sectorul 1;
- persoane aflate în șomaj;
- persoane beneficiare de venit minim garantat;
- pensionari;
- alte persoane care nu au calitatea de asigurat;
- copii cu vârsta de până la 18 ani ( la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);
- tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat.

Acte Necesare

  • Copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)
  • Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliberată de DGASPC S1 care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau carnet de student/elev vizat pe anul în curs; adresă de referire a cazului social de către DGASPC S1; adeverință eliberată de către DGASPC S1 care atestă calitatea de persoană instituționalizată);
  • Alte documente la solicitarea medicului curant.

Notă – orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București poate beneficia de  consultații de specialitate, în limita resurselor existente.