Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

Medicină Sportivă

Servicii oferite

  • Consult pentru evaluarea deficiențelor fizice în raport cu activitatea sportivă
  • Consult de recuperare și traumatologie sportivă
  • Consult de control
  • Tratamente specifice (proceduri de recuperare și reintegrare sportivă),
  • Eliberare rețete necompensate
  • Eliberare scrisori medicale

Beneficiari

Sportivii legitimați la cluburile/asociațiile sportive din Sectorul 1 București

Notă – orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București care practică activități sportive, la recomandarea medicului specialist, în limita resurselor existente.

Acte necesare

  • Legitimație de club al Sectorului 1
  • Copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)
  • Recomandare de la medicul specialist
  • Alte documente medicale la solicitarea medicului curant.