Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

Servicii

 • Consultație oncologică inițială;
 • Consultație oncologică de control.

Beneficiarii

 • Prioritari:
  • persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existente în cadrul DGASPC Sector 1;
  • persoane cu handicap;
  • alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din sectorul 1;
  • persoane aflate în șomaj;
  • persoane beneficiare de venit minim garantat;
  • pensionari;
  • alte persoane care nu au calitatea de asigurat;
 • Copii cu vârsta de până la 18 ani ( la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);
 • Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat.
Notă – orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București poate beneficia de consultații de specialitate, în limita resurselor existente.

Acte Necesare

 • Copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)
 • Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliberată de DGASPC S1 care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau carnet de student/elev vizat pe anul în curs; adresă de referire a cazului social de către DGASPC S1; adeverință eliberată de către DGASPC S1 care atestă calitatea de persoană instituționalizată);
 • Alte documente la solicitarea medicului curant.