Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

Servicii oferite

Categorie: Psihiatrie

Servicii medicale

 • Consiliere psihologică individuală şi familială
 • Examen psihiatric
 • Tratament psihiatric
 • Managementul psiho-farmacologic al tuburărilor depresive, demenţe, anxietate, atacuri de panică, tulburări de comportament

Beneficiari

Categorie: Psihiatrie

Beneficiary

 • Persoanele neasigurate medical;
 • Persoane care au vârsta legală de pensionare conform Legii 19/2000;
 • Persoane cu handicap;
 • Persoane instituţionalizate în cadrul centrelor rezidenţiale existente în cadrul DGASPC Sector 1;
 • Copii cu vârsta sub 18 ani;
 • Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ acreditat;
 • Persoane aflate în şomaj;
 • Persoanele angajate cu carte de muncă sau care prestează activităţi remunerabile;
 • Persoane beneficiare de venit minim garantat;
 • Alte cazuri aflate în evidenţa serviciilor de asistenţa socială pe bază de referire scrisă din partea DGASPC S 1 (persoane fără identitate identificate pe raza sectorului 1, etc);

Acte Necesare

Categorie: Psihiatrie

Acte necasare

 • Cerere tip;
 • copie acte de identitate
 • copie certificate de handicap
 • copie talon de pensie/şomaj/ adeverinţă de salariat
 • adeverinţă de la DGASPC Sector 1 care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat
 • adeverinţă de elev/student pe anul în curs
 • adeverinţă de referire a cazului de către DGASPC S1/ adeverinţă de la DGASPC Sector1 care atestă calitatea de persoană instituţionalizată
 • recomandare de la medicul de familie al CM Caraiman sau de la medicul din cadrul centrului social;
 • declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că persoana nu realizează venituri care depăşesc nivelul salariului minim brut pe ţară pentru fiecare membru de familie pentru persoanele neasigurate;
 • Adeverinta de venit de la ANAF pentru persoanele fara venit