Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

Serviciul Consiliere si Asistenta Persoane Varstnice

Servicii oferite

Serviciile oferite la domiciliul persoanelor vârstnice pot fi :

 • servicii de bază ( asigurarea igienei corporale, schimbare scutec adulţi, schimbarea lenjeriei de pat şi de corp, ajutor la îmbrăcat/dezbrăcat, sprijin pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice, ajutor pentru spălarea obiectelor uzuale de îmbrăcăminte, hrănire si hidratare, manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicaţiilor pulmonare)
 • servicii de suport ( ajutor pentru prepararea hranei/ transportul hranei de la cantina de ajutor social, efectuarea cumpărăturilor de la magazine/ piaţa din apropierea locuinţei beneficiarului şi în limita timpului disponibil, menaj uşor în : camera, baia şi bucatăria beneficiarului, achitarea unor facturi din veniturile persoanei asistate, legătura cu medicul de familie şi procurarea reţetelor/medicamentelor prescrise), facilitarea deplasării în exterior în limita timpului disponibil)
 • servicii de consiliere ( consiliere psihologică, socială şi juridică)

Beneficiari

persoane vârstnice, persoane care au împlinit vârsta de pensionare( 65 ani) aflate in urmatoarele situatii :

 • nu au familie sau nu se află în întreţinerea uneia/unor persoane obligate la aceasta potrivit dispoziţiilor legale ;
 • nu au locuintă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţii de locuit pe baza resurselor proprii ;
 • nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare ;
 • nu se pot gospodării singure sau necesită îngrijire specializată ;
 • se află în imposibiliatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Acte Necesare

Acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu :

 • cerere tip completată de persoana vârstnică /reprezentantul legal/ rude
 • copie CI/BI
 • talon de pensie recent
 • copie acte privind situaţia locativă( act proprietate/ contract închiriere)
 • adeverinţă de la medicul de familie care să ateste că persoana vârstnică nu suferă de boli infecto-contagioase
 • acte medicale ale persoanei vârstnice/ reprezentantului legal( dacă este cazul).