Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

Intrebari Frecvente

 1. Sunt un cetatean cu domiciliul in Bucuresti si cu viza de resedinta in Sectorul 1.

  Pot beneficia de servicii medicale si/sau sociale in Sectorul 1?

  Raspuns:

  Din pacate nu puteti beneficia de servicii in cadrul CM Caraiman.

  In baza vizei de resedinta, nu indepliniţi criteriul principal pentru a beneficia de servicii medicale si/sau sociale efectuate de Complexul Multifunctional Caraiman, si anume domiciliul legal in Sectorul 1 Bucuresti.

 2. Ce acte sunt necesare pentru a beneficia de servicii stomatologice gratuite?

  Raspuns

  Serviciile stomatologice gratuite vor fi acordate dupa intocmirea unui dosar care trebuie sa aiba urmatorul continut minim:

  • cerere tip pe care o gasiti pe site-ul nostru
  • copii ale actelor de identitate si de stare civila pentru titularul cererii si celelalte personae care locuiesc si gospodaresc impreuna
  • acte doveditoare ale veniturilor titularului cererii (adeverinta de venit, talon pensie/somaj, cupon alocatie, etc.) cu privire la veniturile brute realizate in luna anterioara includerii in program
  • acte doveditoare privind incadrarea in grad de handicap sau in categoria beneficiarilor de legi speciale
  • adeverinta de elev/student cu specificarea daca beneficiaza sau nu de bursa si in ce cuantum
  • certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru personae fizice eliberat de Directia de Taxe si Impozite Locale, in termen de valabilitate.
  • pentru persoanele care sunt apte de munca su nu sunt incadrate in munca, adeverinta eliberata de Agentia de Ocupare a Fortei de munca din care sa reiasa daca persoana este in evident acestora, pentru incadrare in munca, nu a refuzat un loc de munca si privind participarea la serviciile pentru stimulare ocuparii si de formare profesionala oferite de aceste agentii;
  • acte doveditoare sau declaratie pe propria raspundere cu privire la existenta/absenta depozitelor bancare
  • adeverinta de venit emisa de Administratia Financiara a Sectorului 1, in termen de valabilitate

  Conducerea CM Caraiman poate dispune verificari suplimentare pe baza de ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului.

 3. Ce conditii trebuie sa indeplinesc pentru a beneficia de servicii stomatologice gratuite?

  Raspuns

  Beneficiaza de servicii stomatologice gratuite, personae cu domiciliul legal pe raza Sectorului 1 aflate in una din urmatoarele situatii:

  • familii/persoane care nu au venit sau au un venit lunar mai mic sau egal cu salariul minim brut in plată pe economie, pentru fiecare membru de familie;
  • persoane instituţionalizate in centrele rezidenţiale existente in cadrul DGASPC Sector 1,
  • persoane cu handicap,
  • copii cu vârsta sub 18 ani care au domiciliul legal in Sectorul 1;
  • tineri cu vârsta cuprinsă intre 18-26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituţii de invăţământ acreditat, calitate dovedită cu adeverinţa eliberată de unitatea de invăţămant;
  • beneficiari ai legilor speciale, calitate dovedită cu certificat de revoluţionar/ veteran de razboi;
 4. Sunt o persoana imobilizata – in ce conditii pot beneficia de servicii stomatologice gratuite?

  Raspuns

  • Pentru a beneficia de servicii stomatologice gratuite in cazul in care sunteti o persoana imobilizata, trebuie sa faceti o solicitare telefonica sau sa ne trimiteti printr-un cunoscut o solicitare scrisa. Ulterior veti fi informata cu privire la actele necesare pentru aprobarea cererii iar odata aprobat dosarul o echipa de specialitate se va deplasa la domciliul dvs pentru a va furniza serviciile medicale stomatologice.
 5. Sunt o persoana varstnica, singura, imobilizata, domiciliata in Sectorul 1. Cum pot beneficia de sprijin pentru a ma putea gospodari in casa?

  Raspuns

  • in situatia dvs. puteti face o solicitare telefonica la numarul 0800800063 pentru a primi servicii de ingrijire la domiciliu.

  Un asistent social, se va deplasa la domiciliul dvs. in vederea efectuarii unei anchete sociale si pentru a va spirijini in intocmirea unui dosar Dupa efectuarea anchetei sociale in cel mai scurt timp posibil se va identifica un ingrijitor la domiciliu care sa furnizeze servicii sociale la domiciliul dvs.

 6. Sunt o persoana neasigurata medical cu domiciliul in Sectorul 1 Bucuresti, cum pot beneficia de o evaluare a starii de sanatate?

  Raspuns

  Pentru evaluarea starii de sanatate in cazul dumneavoastra, este necesar sa va prezentati la sediul nostru unde veti fi consiliat in vederea accesarii tuturor serviciilor medicale furnizate (ex. Analize medicale, control medical general, control medical de specialitate, inscrierea in evidentele medicului de familie, etc), dupa intocmirea unui dosar cu actele doveditoare ale situatiei socio-economice.