Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

Acte Necesare

Acte necasare

  • Cerere tip;
  • copie acte de identitate
  • copie certificate de handicap
  • copie talon de pensie/şomaj/ adeverinţă de salariat
  • adeverinţă de la DGASPC Sector 1 care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat
  • adeverinţă de elev/student pe anul în curs
  • adeverinţă de referire a cazului de către DGASPC S1/ adeverinţă de la DGASPC Sector1 care atestă calitatea de persoană instituţionalizată
  • recomandare de la medicul de familie al CM Caraiman sau de la medicul din cadrul centrului social;
  • declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că persoana nu realizează venituri care depăşesc nivelul salariului minim brut pe ţară pentru fiecare membru de familie pentru persoanele neasigurate;
  • Adeverinta de venit de la ANAF pentru persoanele fara venit