Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

Acte Necesare

  • Copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)
  • Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliberată de DGASPC S1 care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau carnet de student/elev vizat pe anul în curs; adresă de referire a cazului social de către DGASPC S1; adeverință eliberată de către DGASPC S1 care atestă calitatea de persoană instituționalizată);
  • Alte documente la solicitarea medicului curant.