Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

Acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu :

  • cerere tip completată de persoana vârstnică /reprezentantul legal/ rude
  • copie CI/BI
  • talon de pensie recent
  • copie acte privind situaţia locativă( act proprietate/ contract închiriere)
  • adeverinţă de la medicul de familie care să ateste că persoana vârstnică nu suferă de boli infecto-contagioase
  • acte medicale ale persoanei vârstnice/ reprezentantului legal( dacă este cazul).