Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

persoane vârstnice, persoane care au împlinit vârsta de pensionare( 65 ani) aflate in urmatoarele situatii :

  • nu au familie sau nu se află în întreţinerea uneia/unor persoane obligate la aceasta potrivit dispoziţiilor legale ;
  • nu au locuintă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţii de locuit pe baza resurselor proprii ;
  • nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare ;
  • nu se pot gospodării singure sau necesită îngrijire specializată ;
  • se află în imposibiliatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale datorită bolii ori stării fizice sau psihice.