Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

MODALITATI DE ACORDAREA A SERVICIILOR

    Serviciile stomatologice vor fi acordate dupa intocmirea unui dosar aprobat de conducerea CM Caraiman care trebuie sa aiba urmatorul continut minim:

 • cerere tip;
 • copii ale actelor de identitate si de stare civila pentru titularul cererii si celelalte persoane care locuiesc si se gospodaresc impreuna*.
 • acte doveditoare ale veniturilor titularului cererii (adeverinat de venit, talon de pensie/somaj, cupon alocatie, etc) cu privire la veniturile brute realizate in luna anterioara includerii in program;
 • acte doveditoare privind incadrarea in grad de handicap sau in categoria beneficiarilor legilor speciale.
 • adeverinta de elev/student cu specificarea daca beneficiaza sau nu de bursa si in ce cuantum.
 • acte doveditoare ale veniturilor realizate de catre titular si membrii familiei (adeverinte de salariu, taloane de pensie, taloane ajutor social, etc) pentru beneficiarii de la punctele 1 si 7.
 • certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice  eliberat de Directia de Taxe si Impozite Locale, in termen de valabilitate.
 • adeverinta de venit emisa de Administratia Financiara a Sectorului 1 Bucuresti in termen de valabilitate.
 • pentru persoanele care sunt apte de munca si nu sunt incadrate in munca, adeverinta eliberata de Agentia de Ocupare a Fortei de Munca care sa ateste ca sunt in evidenţa acestora, pentru incadrare in muncă, nu au refuzat un loc de muncă si privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării si de formare profesională oferite de aceste agenţiile de ocupare a fortei de munca.
 • conducerea CM Caraiman poate solicita documente suplimentare sau poate dispune verificari suplimentare pe baza de ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului;
 • beneficiarul are obligatia de a declara in termen de 3 zile lucratoare orice modificare in situatia socio-economica a sa sau a familiei sale, modificare care ar putea determina schimbarea conditiilor de acordare a serviciilor.
 • Prin “familie” se intelege

 

* Prin sintagma “locuiesc şi gospodăresc împreună”, prevăzută la alin 2, se înţelege persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. locuiesc împreună în acelaşi imobil/locuinţă şi/sau, după caz, au domiciliul ori reşedinţa comună, înscrisă în actele de identitate;
 2. contribuie împreună la achiziţionarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora;
 3. constituie o familie, părintele/părinţii care locuieşte/locuiesc cu copiii lui/lor necăsătoriţi. În situaţia în care părintele/părinţii locuieşte/locuiesc cu copiii lui/lor căsătoriţi ori care au copii la rândul lor vor fi considerate familii separate.