Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

a. act de identitate, BI/CI/C.I.P (copie)

b. copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj, certificat de handicap, adeverință sau carnet de elev/student vizat pe anul în curs, adeverință eliberată de DGASPC-S1 care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat (VMG)/persoană instituționalizată, adresă de referire a cazului social de către DGASPC-S1)

c. alte documente la solicitarea medicului curant din care să rezulte:

  • afectiunile de care suferă și tratamentele în curs;
  • necesitatea efectuării unor proceduri de recuperare medicală,
  • că nu este in evidență cu afecțiuni neoplazice;
  • că nu are afecțiuni cardiace  care să contraindice efectuarea de recuperare medicală;
  • că nu are afecțiuni dermatologice etc.

Dosarul poate fi adus personal sau trimis prin poștă/fax la Complexul Multifuncțional Caraiman-Centru de Recuperare Medicală, Str. Caraiman nr.33ª, Sector 1, Bucureşti, fax: 021 795 06 79.

În cel mai scurt timp, beneficiarul va fi contactat  telefonic pentru  programare.

IMPORTANT:

Ø  ESTE OBLIGATORIU CA DOMICILIUL LEGAL AL PERSOANEI SĂ FIE PE RAZA SECTORULUI 1 BUCUREȘTI.

Ø  SE ASIGURĂ TRANSPORTUL BENEFICIARILOR NEDEPLASABILI ȘI/SAU GREU DEPLASABILI (cadru de mers, cârjă, fotoliu rulant etc.).a. act de identitate, BI/CI/C.I.P (copie)