Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

Admiterea în Centrul de Zi pentru persoane diagnosticate cu boala Alzheimer sau cu alte tulburări neurodegenerative, se realizează pe bază de dosar socio-psiho-medical.

Pentru depunerea dosarului de admitere este nevoie de:

 • cererea de solicitare a serviciilor;
 • act de identitate, în original și copie al solicitantului de servicii (BI/CI/CIP);
 • act de identitate, în original și copie al reprezentantului legal (tutore/curator);
 • act de stare civilă (copie);
 •  scrisoare medicală sau alt document medical care să ateste diagnosticul stabilit de medicul specialist (cu boală Alzheimer sau cu alte tulburări neurodegenerative) stadiu ușor sau moderat;
 • copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, după caz;
 •  bilet de externare din spital/analize medicale recente (după caz) copie;
 •  fişă evaluare stare de sănătate completată de către medicul de familie în care se specifică obligatoriu schema de tratament prescrisă (original);
 • aviz psihiatric – în care se consemnează că solicitantul nu prezintă tulburări comportamentale agresive ( după caz);
 • ultimul talon de pensie sau adeverință de venit;
 • alte documente, la solicitarea personalului de specialitate al CZA/medicului curant.