Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

Acte necesare

Acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru accesarea serviciilor de îngrijire la domiciliu:

  • cerere tip completată de persoana vârstnică /reprezentantul legal/ rude;
  • copie CI/BI (domiciliul stabil pe raza administrativ - teritorială a sectorului 1);
  • talon de pensie recent;
  • copie a actului de proprietate a locuinţei sau actului în baza căruia persoana vârstnică locuieşte la adresa, în copie, pentru a dovedi că persoană vârstnica nu are întreţinător legal ca urmare a încheierii unui contract de întreţinere;
  • adeverinţă de la medicul de familie care să ateste că persoană vârstnică nu suferă de boli infecto-contagioase;
  • acte medicale ale persoanei vârstnice/ reprezentantului legal (dacă este cazul).

Actele necesare întocmirii dosarului pot fi transmise și în format electronic pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. cu precizarea că la momentul efectuării evaluării socio-medicale la domiciliul persoanei vârstnice trebuie prezentate documentele în original pentru comparație.

Date de contact:

Tel verde 0800 800 063

Telefon/fax 021/222.98.46

Telefon 021/224.40.73 interior 146, 153

Adresa de email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Modelul cerere-tip din secțiunea formulare.