Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

Beneficiari

Persoane vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare conform Legii asistenței sociale 292/2011, aflate în următoarele situații:

  • nu au familie sau nu se află în întreţinerea uneia/unor persoane obligate la aceasta potrivit dispoziţiilor legale;
  • sunt tolerate în locuința unor persoane (fără grad de rudenie) care nu doresc să le îngrijească dar nu se opun îngrijirii comunitare;
  • familia sau reprezentantul legal nu le pot asigura îngrijire corespunzătoare (timp limitat, probleme de sănătate sau locuiesc în altă localitate);
  • nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
  • nu se pot gospodării singure sau necesită îngrijire specializată;
  • se află în imposibilitea de a-şi asigura nevoile socio-medicale din cauza bolii ori stării fizice sau psihice.