Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

Acte Necesare

  • Cerere tip
  • copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP;copie certificat de nastere, etc)
  • copie acte doveditoare ale apartenentei la unul din grupurile tinta enumerate mai sus (talon de pensie/somaj; adeverinta eliberata de DGASPC S1 care atesta calitatea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificat de handicap; adeverinta de elev/student sau carnet de student/elev vizat pe anul in curs; adresa de referire a cazului social de catre DGASPC S1; adeverinta eliberata de catre DGASPC S1 care atesta calitatea de persoana institutionalizata).
  • Adeverinta de venit de la ANAF pentru persoanele fara venit
  • chitanţa de achitare a întreruperii de sarcină sau acte medicale doveditoare ale interventiei medicale.
  • Observatie: persoanele cu domiciliul in alte sectoare/localitati vor beneficia de contraceptive gratuite in limita stocului furnizat de Ministerul Sanatatii prin Programul National)